Metod održavanja naduvnog zamka

- Apr 17, 2018-

1. Da biste osigurali normalan vijek trajanja vaše opreme, tokom puštanja u rad ne bi trebalo puštati previše dece. Generalno, može imati 3 kvadratna metra djeteta na vazdušnom kalupu.

2. Mali oblaganje na objektu će se koristiti za dekoraciju, tako da dete ne može da se povuče i otrgne kako bi izbeglo oštećenje.

3. Kada djeca igraju, ne smeju im se dopuštati da pišu na opremi pomoću tvrdih predmeta kako bi se izbjegla oštećenja.

4. Ako je oprema oštećena, može se nanijeti poseban lepak na slomljenim i rezervnim PVC materijalima. Nakon 5 minuta, lepak neće biti zalepljen, a lepak će se lepiti zajedno.

5. Pritisak vazduha na opremi je suviše mekan, proverava li prekomerno curenje zraka, otvore za otapanje ili nestanak struje; Pritisak vazduha je suviše čvrst da bi se zadržao unos ventilatora. 6. Ako je velika površina nepravilne upotrebe oštećena, fabrika može pružiti usluge profesionalnog održavanja ili je poslati u fabriku radi održavanja.