Bumper Car radi

- Apr 17, 2018-

Mreža za napajanje električnih automobila na bumper-u takođe se naziva i tip napajanja na zemlji: TiaoKuaiZhuang provodnik mreže napajanja, nalazi se na dovoljno velikoj izolacionoj ploči, ukrašava nekoliko provodnih predmeta, članak pored elektro-provodljivog električnog polariteta, za razliku od provodnog artikla sa odgovarajući metod, odnosno povezan sa istom imenom na strani napajanja. Kada je objekt u mreži napajanja.

Klizna kontakt grupa može se koristiti za prikupljanje električnih ili električnih signala iz mreže za napajanje. Ova blok mreža za napajanje može se direktno koristiti za napajanje automobila u parku za zabavu. Koristite ovakvu vrstu napajanja na mestu odbijanja automobila, zemlja ne treba da širi čeličnu ploču, može direktno koristiti zajedničko tlo. Pravila odbojnog automobila su: vozač će pokušati da završi petlju na terenu što je pre moguće, a zatim može da udari automobil na putu i otvori protivnički automobil. Kada je vreme u toku, operater isključi snagu na kraju igre. Automobilski branici su obično spori, pa čak i sudari ne štete ljude ili automobile. Prvi odbrambeni automobili pojavili su se 1910-ih.

klasifikacija

Automobilski ramovi (odbijači na nebeskom braniku, automobili sa odbrambenim podupiračima), automobila za odbojnike, pedalu odbojni automobili, ručica i upravljač.